Sprawdź swoje zgłoszenie
SPRAWDŹ ZGŁOSZENIE

Popraw poniższe błędy:

OK
POBIERZ REGULAMIN
SPRAWDŹ PEŁNĄ LISTĘ AKTUALNYCH PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH ARCHIWUM PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH

LOTERIA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

WYNIKI LOSOWANIA:

Zakupu oraz zgłoszenia należy dokonać między 24.03 a 14.05.2022 r.

W loterii biorą udział tylko sklepy sieci Chata Polska wskazane w załączniku nr. 1 do regulaminu

W loterii mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące użytkownikiem sieci komórkowej GSM.

Do loterii można przystąpić poprzez odebranie zdrapki przy kasie. Dodatkowo chcąc grać o nagrody główne należy wypełnić formularz w sekcji "Weź udział"

Do udziału w loterii uprawnia każdy jednorazowy zakup dowolnych produktów za minimum 35,00 zł za wyjątkiem produktów i usług wyłączonych i opisanych w regulaminie loterii pkt. 4.3 Każdy jednorazowy zakup promocyjny dowolnych produktów za minimum 35,00 zł brutto, o którym mowa powyżej, uprawnia do otrzymania jednej zdrapki loteryjnej. Uczestnik, który w ramach jednej transakcji udokumentowanej jednym dowodem zakupu promocyjnego dokonał wielokrotności zakupu promocyjnego, ma prawo do otrzymania tylko jednej zdrapki loteryjnej oraz ewentualnie dodatkowo 1 zdrapki w związku z zakupem produktu partnera.

Zdrapka potrzebna jest aby odebrać nagrodę natychmiastową, a dodatkowo aby zgłosić się do gry o nagrody główne. Zdrapka jednocześnie stanowi dowód potwierdzający zakup produktów biorących udział w loterii. Jeśli otrzymasz informację o wygranej, konieczne jest okazanie lub przesłanie zdrapki w celu weryfikacji przez Komisję Twojego zwycięskiego zgłoszenia.

Niestety w takim przypadku przepada prawo do wygranej.

Informacja o wygranej natychmiastowej (bon 10 zł lub bon 100 zł) znajduje się w ramce na czarno białej stronie zdrapki.

Nagrodę natychmiastową należy odebrać do 21.05.2022 r. w sklepie, w którym dokonano zakupu i odebrano zdrapkę.

Kod zdrapki znajduje się w ramce na czarno białej stronie zdrapki. Zobacz wizualizację zdrapki

Losowanie laureatów nagród głównych odbędzie się 18.05.2022 r.

Wszyscy wyżej wymienieni laureaci zostaną powiadomieni o wygranej, najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia danego losowania.

Laureaci nagród głównych zostaną poinformowani o wygranej za pomocą SMS Premium wysłanego na numer telefonu podany w zgłoszeniu. Laureat nagrody głównej w postaci samochodu dodatkowo zostanie poinformowany o wygranej telefonicznie.

Na laureacie nagrody nie spoczywa obowiązek podatkowy wynikający z otrzymania nagrody. Organizator dodatkowo do nagrody przygotował część pieniężną nagrody, która zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora.

tel.: (42) 636 90 97
(42) 636 90 97
e-mail: biuro@smolar.pl www.smolar.pl ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź